S E R V E I S
A R E E S
P R O J E C T E S i O B R E S
E Q U I P
C O M U N I C A C I Ó
 
 

 
 

 

   


S E R V E I S__ T È C N I C S__ M U L T I S E C T O R I A L S

Oferim servei integral, eficient i innovador adaptat a les demandes dels nostres clients, treballem en les àrees de Consultoria, Projectes, Management, Medi Ambient, Seguretat i Qualitat.

ofereix un servei integral aportant valor a totes les seves etapes, des dels treballs de consultoria prèvis, disseny conceptual, desenvolupament tecnològic i de detall, fins a la direcció tècnica i supervisió de la posada en funcionament d'edificis, explotacions forestal, i infraestructures assegurant en tot moment el compliment dels objectius dels nostres clients.

 

 
B A R C E L O N A_ 08202 __-__ G I R O N A_ 17310 __-__ T A R R A G O N A_ 43204 __-__ L L E I D A_ 25008