____________
2012 - 2014; AMPLIACIÓ I REFORMA ESCOLA LA TRAMA - SABADELL (Bcn)
Client: Infra.–Dep. Ensenya.

Projecte + DO:
M.Castany

DEO:
J.González - S.Valls

CSS
: R.Maurici
- PEC: 3.696.686€

Obra:
29 mesos [03/12-09/14]

Programa:
escola infantil/ primària


SIGULARITATS
Actuació d'Obra Nova:
Construcció de l'aulari de l'Escola de dues línies en solar ocupat per antiga nau industrial.


Actuació d'ampliació i de Reforma Interior:

- Adaptació CTE-DB-SI, millora d'accessibilitat CTE-DB-SUA.
- Adaptació al RITE (Reglament Instalacions Térmiques Edificis).
- Adaptació al REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).
- Actuació en edifici inclòs en el Patrimoni de Sabadell.
Per tal de garantir el CTE-DB-SI i la implantació del gimnàs a la planta -1 l'escala protegida disposa d'un sistema de de sobrepressió.
L'actualització de les instal·lacions tèrmiques (RITE) i elèctriques de l'edifici (REBT) s'han dut a terme buscant la màxima integració en l'edifici sense afectar les característiques espaials, lumíniques i històriques dels espais que té l'edifici.

__________________________________________________________________________________________________________