S E R V E I S
A R E E S
P R O J E C T E S i O B R E S
E Q U I P
C O M U N I C A C I Ó
SEUS

 
B A R C E L O N A
G I R O N A
T A R R A G O N A
L L E I D A
 

Turull 55, Despatx 1-6
08202 - Sabadell


T. +34 937 265 915


  Av.Vidreres 147, 3-2
17310 - Lloret de Mar

T. +34 972 377 191


c.de les Roses núm. 17, 43-D
43206 - Reus

T. +34 679 149 576


Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Parc de Gardeny, Ed.23A, Of.4 25071 - Lleida

T. +34 973 275 936
             
 
B A R C E L O N A_ 08202 __-__ G I R O N A_ 17310 __-__ T A R R A G O N A_ 43204 __-__ L L E I D A_ 25008