S E R V E I S
A R E E S
P R O J E C T E S_ i _O B R E S
E Q U I P
C O M U N I C A C I Ó
 
 

 
TERCIARI
 

 

   


 

  Hem desenvolupat Projecte i Direccions Facultatives d'Oficines i Sector Terciari.
       
2014 - 2015
  REFORMA OFICINES NAE COMUNICACIONS c.BALMES (BCN)
 

Client: NAE Comunicacions
Objecte: Reforma d'Oficines 180m2
Projecte (IIT Bcn) + DO: S.Valls
PM; Facilitem Soluciones


____
     
2014
  ADEQUACIÓ DE LOCAL COMERCIAL CENTRE LÚDIC L'HERON CITY - CAN DRAGÓ (BCN)
  Client: Heron City
Objecte: Reconnexiement i adequació de local 160m2
Projecte (IIT Bcn) + DO: S.Valls
PM; Facilitem Soluciones

 

     
 2012
  PROJECTE MILLORA ACCESSIBILITAT OFICINES IMAN TEMPORING ETT (BCN)
  Client: IMAN Temporing
Objecte: Millora d'accessibilitat i dequació de local 80m2
Projecte (IIT Bcn) + DO: S.Valls
PM; S.Valls             
 2009
   TORRE EUROPA INBISA
  Client: Inibsa
Objecte: CSS
             
   
B A R C E L O N A_ 08202 __-__ G I R O N A_ 17310 __-__ T A R R A G O N A_ 43204 __-__ L L E I D A_ 25008