S E R V E I S
A R E E S
P R O J E C T E S_ i _O B R E S
E Q U I P
C O M U N I C A C I Ó
 
 

 
RETAIL
 

 

   
  Hem desenvolupat diversos assessoraments i projectes de RETAIL:
    _____________________
   
2014
  ADEQUACIÓ DE LOCAL COMERCIAL A CENTRE LÚDIC L'HERON CITY - CAN DRAGÓ (Bcn)
 
Assessorament i gestió per a creació de nou local després de la implantanció de Mercadona al Centre Lúdic i Comercial Heron City a Can Dragó - Barcelona.
Project Manager: Facilitem Soluciones
Arq.:S.Valls


   
2011-2012
  ANNA FISIOTERAPIA - Rubí (Bcn)
 
Assessorament localització i implantació de Centre de Fisioteràpia: anàlisis de locals i compliment normatiu per la seva implantació.
Assessorament Imatge Corporativa:
- Confecció Pàgina web.
- Confecció de Targetes, Díptics,..
Reconeixement de Centre de Salut per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
www.anafisioterapia.com
   
2010
  ESTUDIS DE RTVE - Dotació d'Infraestructura elèctrica - St.Cugat del Vallès (BCN).

Assessorament en matèria de SS a Sala Acanto Instalaciones y Montajes, S.A. durant el muntatge de la Sala Avstar a RTVE (Estudis St.Cugat del Vallès).

 

       
2010
  MARSEIN, S.A. - RINGO VALVULAS - (Tarragona)

 

Assessorament Imatge Corporativa:
- Confecció Pàgina web.
- Confecció de Targetes, Díptics,..

- Elaboració de currículum Gràfic.

Millora de Memòries Tècniques i Book de presentació.
www.marsein.com

           
   
B A R C E L O N A_ 08202 __-__ G I R O N A_ 17310 __-__ T A R R A G O N A_ 43204 __-__ L L E I D A_ 25008