S E R V E I S
A R E E S
P R O J E C T E S_ i _O B R E S
E Q U I P
C O M U N I C A C I Ó
 
 

INDUSTRIAL
 
 

 

   


 

  Hem desenvolupat Projecte i Direccions Facultatives de industrial, tant Públics com Privats.
             
2016
  CSS CONSTRUCCIÓ CENTRE LOGÍSTIC DECATHLON - St.ESTEVE SESROVIRES

  Client: INGEPROJECTS
P.Bàsic i Execució: INGEPROJECTS
(3A3 Coord. Seg. i Salut)
Constructor: INELT
PEC: ...€, SC: 40.000m2,
Funció: CSS - Coord. Seg.i Salut

Obra : 5 mesos [07 / 16– 12/16]
Programa: Centre Logístic
 
       
2016
  AMPLIACIÓ TENDA DECATHLON BILBAO (País Basc)  
  Client: INGEPROJECTS
P.B i Execució: INGEPROJECTS
(3A3 colab. càlcul estruct)
PEC: 85.227€, SC: ...m2,
Funció: Revisió del projecte i DO

Obra : 2mesos [08 / 16– 09/16]
Programa: Ampliació gran superfície

       
2012
  CONSTRUCCIÓ DE LA TENDA DECATHLON - LUGO (Galicia) ________________
 

Client: Decathlon Espanya
Projecte Bàsic i Execució: GRECCAT
Constructor: Prainsa, Caslesa, Oreco, OCP, Prosegur, Inelt
PEC: 1.896.404,40€, SC: 2.157m2,
Funció: Revisió del projecte i DO

Obra : 5 mesos [05 / 12– 09/ 12]
Programa: Nova gran superfície venta

_
       
2011-2012
  AMPLIACIÓ I REFORMA DE LA TENDA DECATHLON - MATARÓ (Barcelona)
 

Client: Decathlon Espanya
Projecte Bàsic i Execució: GRECCAT
Constructor: OCP, Prainsa, Teulades, Prosegur, Inelt
PEC: 1.549.081,75€, SC: 2.100m2,
Funció: Revisió del projecte i DO

Obra : 4 mesos [10 / 12– 01 / 13]
Programa: ampliació gran superfície


_
               
2010
  ESTACIÓ D'AUTOBUSOS DE CADAQUÉS (Girona)
  Client: GISA, DPTOP, GENCAT
Funció:
DEO
Programa:
estació d'autobusos.
SC: 3.000m2 - Cobert: 485m2
4 andanes, PEC: 1.700.000€
Obra : 6 mesos

     
2008-2009
  MERCABARNA - CONSTRUCCIÓ I URBANITZACIÓ MERCAT DE LA FLOR (Barcelona)
  Client: Mercabarna
Projecte Bàsic i Execució: Willy Müller
Constructor: CISSA, Constructora i Inmobiliaria de Solsona
PEC: 15.137.200€, SC: 14.768m2,
Funció: Col·laboració amb DEO
Obra : 18 mesos [07 / 07– 12 / 08]
Programa: construcció i urban. mercat
     
2007-2009
  MAGATZEM LOGÍSTIC IRONMOUNTAIN
Client: Ironmountain España, S.A.
Funció: CSS
     
2007
  MERCABARNA - MAGATZEM LOGÍSTIC (Barcelona)
  Client: Mercabarna
Funció: CSS
   
B A R C E L O N A_ 08202 __-__ G I R O N A_ 17310 __-__ T A R R A G O N A_ 43204 __-__ L L E I D A_ 25008