S E R V E I S
A R E E S
P R O J E C T E S_ i _O B R E S
E Q U I P
C O M U N I C A C I Ó
 
 

ESPORTIU

 
 

 

   


 

  Hem desenvolupat Projecte i Direccions Facultatives d'equipaments esportius, tant Públics com Privats.
             
2016
  RECÀLCUL ESTRUCTURA PAVELLÓ ESCOLA LA FLORESTA A SANT CUGAT DEL VALLÈS
  Client: Ajuntament de Sant Cugat
Projecte Bàsic i Execució: Sergi Valls
PEC: 35.000€, SC: 467m2,
Funció: rècalcul estruct per doblat de coberta.
Programa: pavelló poliesportiu.
     
2014
  PROJECTE D'ADAPTACIÓ DE LA SALA POLIVALENT A BAR A LA ZONA
ESPORTIVA MUNICIPAL ZEM LA GUINARDERA - SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)
  Client: Ajuntament de Sant Cugat
Projecte Bàsic i Execució: Sergi Valls
Constructor:
PEC: --€, SC: --m2,
Funció: PE i DO
Programa: adaptació de la sala polivalent a bar
             
2013
  PISTES DE PÀDEL AL PATRONAT D'ESPORTS DE RIPOLLET (Bcn)
  Client: Ajuntament de Ripollet
PB-PE: J.Fortuny - S.Valls
Constructor: COIR, S.A.
PEC: 135.000€ Obra: 4 mesos
Funció: PE i suport a DO (S.Valls)
Programa: 4 pistes de pàdel + controls
     
2012
  SUBSTITUCIÓ FUNCIONAL DE LA COBERTA DEL SOLARIUM DEL
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RIPOLLET (Barcelona)
 
  Client: Patronat d'esports de Ripollet
Projecte Bàsic i Execució: Sergi Valls

Constructor: --
PEC: -- SC: 250 m2,
Funció: Projecte i Direcció d'obra
Programa: Substitució funcional de la coberta del solarium del poliesportiu municipal de Ripollet
             
2012
  ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ DE LES PISCINES SANT JORDI (Barcelona) 
 

Client: Institut Barcelona Esports. Aj.Bcn
Projecte Bàsic i Execució: GRECCAT
Constructor: Bigues Grup, PEC: 32961€
Funció: Revisió projecte i Direcció d'obra

Obra : 2 mesos [01 / 12– 02 / 12]
Programa: Piscines i gimnàs

 
       
2010 - 2011
  NOVA CONSTRUCCIÓ CEM COTXERES-BORBÓ (Barcelona)  
 

Client: Institut Barcelona Esports. Aj.Bcn
PB i PE: Gallardo Bravo Arquitectes
Constructor: TAU ICESA-DUET SPORTS
PEC: 11.980.394,76 €, SC: 10.845 m2,
Funció: Direcció d'obra i Project Manager

Obra : 20 mesos [03 / 10– 10/ 11]
Programa: Complexe poliesportiu mpal

               
2010 - 2011
  NOVA CONSTRUCCIÓ CEM UNIÓ ESPORTIVA D'HORTA (Barcelona)  
  Client: Institut Barcelona Esports. Aj.Bcn
PB i PE: Gallardo Bravo Arquitectes
Constructor: TAU ICESA-DUET SPORTS
PEC: 8.764.173,92 €, SC: -- m2,
Funció: Col·laboració DO i PM

Obra : 24 mesos [01 / 10– 12/ 11]
Programa: Complexe poliesportiu
             
2010
  RAM CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE L'INDUSTRIAL - RIPOLLET (Barcelona) 
 

Client: Ajuntament de Ripollet
Constructor: MONVERTICAL S.L., MOVIR30 S.L., COIR-OP S.A.
PEC: F1 I F2 458.854 €, F3 922.177 €
SC: 82+245+335 m2, Sparc: 12.880 m2, Surb:7037m2,Obra: 24m [07/08– 10/10]
Programa: Complexe poliesportiu

_
_
               
2009
  REFORMA PAVELLÓ MUNICIPAL FRANCESC BARNEDA - RIPOLLET (Barcelona)
  Client: Ajuntament de Ripollet
SC: 389m2
PEC: 301.207€
Durada obra 4 mesos [ 05/09– 09/09 ]
Funció; Projecte i Direcció d'Obra
Direcció d'Execució: A.Ventura
Constructor: MRUNNER, S.L.
_
   
B A R C E L O N A_ 08202 __-__ G I R O N A_ 17310 __-__ T A R R A G O N A_ 43204 __-__ L L E I D A_ 25008