S E R V E I S
A R E E S
P R O J E C T E S_ i _O B R E S
E Q U I P
C O M U N I C A C I Ó
_EDUCATIU
 
 

 
 

 

   


 

  Hem desenvolupat Projecte i Direccions Facultatives d'equipaments educatius, tant Públics com Privats.
      ..........................................
2016
  REFORMA D'ESCOLA GABRIEL CASTELLÀ i INSTITUT BADIA i MARGARIT
A IGUALADA - BARCELONA (Obres RAM 2015 Departament d'Ensenyament Gencat).
  
     
2016
  RECÀLCUL ESTRUCTURA PAVELLÓ ESCOLA LA FLORESTA A SANT CUGAT DEL VALLÈS
 
     
2016
  REPARACIO DE FAÇANA DE L'ESCOLA INFANTIL JESÚS MARIA TAMARIT - BCN (Casa Jesús Maria)
 
     
2015 - 2016
  IMPLANTACIÓ DE LA FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA A L'EDIFICI de
l'Ajuntament de Barcelona situat al c.Elisabets 8-10 a Barcelona
  Client: Fundació Institut Confuci de Barcelona- 880m2
Projecte + DO: S.Valls
DEO: J.González
CSS: R.Maurici
- PEC: 66.800€
Obra: 29 mesos [11/15-01/16]
Programa: escola oficial de Xinès; cinc aules, aula d'informàtica, administració i direcció, Sala Polivalent, Biblioteca.
     
2015
  SEGUIMENT DE LES OBRES DE REFORMA del Col·legi Jesús Maria de St. Gervasi i
del Col·legi Jesus Maria al c.Tamariu.
 
       
2012-2014
  AMPLIACIÓ I REFORMA ESCOLA LA TRAMA - SABADELL (Bcn)  
  Client: Infraestructures –Dep. Ensenya.
Projecte + DO: M.Castany
DEO: J.González - S.Valls
CSS: R.Maurici
- PEC: 3.696.686€
Obra: 29 mesos [03/12-09/14]
Programa: escola infantil i primària
             
2014
  IMPLANTACIÓ D'ESCALA D'EMERGÈNCIA A LA EMMVA
Escola de Música Victoria Els Àngels a Sant Cugat del Vallès (BCN)
 
   
2013
  URBANITZACIÓ ESCOLA JESÚS MARIA St. GERVASI i MILLORA DELS ACCESSOS (Bcn)
  Client: Escola Jesús Maria – St.Gervasi
Projecte + DO : S.Valls
PEC: 283.000€ - 3.500m2
Durada Obra: 4 mesos [07/13-10/13]
Programa: Urbanització de 60ml de vial i consolidació de talús de 18m de desnivell.


___
             
2011-2012
  AMPLIACIÓ I REFORMA ESCOLA SALVADOR ESPRIU - VIDRERES (Girona)
  Client: Infraestructures–Dep. Ensenya.
Projecte : Harquitectes
DEO: J.Gonzàlezm PEC: 3.616.592’58€, 1.045€/m2, SC: 3458 m2
Obra: 24 meses [01/11- 12/2012]
Constructor: CISSA
Programa: escola infantil i primària
             
2011-2012
  AMPLIACIÓN I REFORMA ESCOLA JACINT VERDAGUER DE SILS (Girona)
  Client: Infraestructures–Dep. Ensenya.
Proyecto : KGB Arquitectes
DEO: J.Gonzàlez PEC: 1.482.860’82 €, 609 €/m2, SC: 2436 m2
Obra: 15 meses [01/11- 03/2012]
Constructor: Obycall
Programa: escola infantil i primària
             
2008-2011
  AMPLIACIÓ I REFORMA IES CASTELL D'ESTELA - AMER (Girona)  
 

Client: Infraestructures, Dep.Educació
PB i PE: Xavier Olivé - Pilar Sarabia
Constructor: CISSA
PEC: 3.053.699,16€, SC: 3.975,3m2,
Funció: Direcció execució

Obra : 30mesos [07 / 08 – 12/ 11]
Programa: escola

     
2009-2010
  NOVA LLAR D'INFANTS A SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (Bcn)  
  Client: Ajuntament de St.Climent
SC: 914m2, Sparc: 4.624m2, PEC: 1.079.197€, PEC/SC; 1.180€/m2
Projecte: 3 mesos [ 09/09 - 12/09 ]
Vea-Resino - S.Valls
Obra: 6 mesos [ 09/10 - 03/11 ]
Vea-Resino
Programa: reconversió antiga Escola
       
     
2008-2010
  AMPLIACIÓ I REFORMA CEIP DE LLERS - FIGUERES (Girona)  
 

Client: Infraestructures, Dep.Educació
PB I PE: Daniel Moya-Argeler i Vila
Constructor: COEMPCO
PEC: 2.627.611,76€, SC: 2.853,39m2,
Funció: Direcció execució

Obra : 30mesos [07 / 08 – 05/ 10]
Programa: escola

             
2008-2009
  AMPLIACIÓ I REFORMA CEIP DE GARRIGUELLA (Girona)  
  Client: Infraestructures,Dep. Educació
PB i PE: Proarquitectura
Constructor: Miquel Costa
PEC: 537.336,95€, SC: 657,68m2,
Funció: Direcció execució

Obra : 11mesos [10 / 08 – 08/ 09]
Programa: escola
             
2008
  CENTRE DE RECURSOS A L'INSTITUT PALOMERA DE BLANES (Girona)
  Client: Infraestructures.cat, Dep.Edu.
PB i PE: Bosch-Frigola
Constructor: CISSA, Constructora i Inmobiliaria de Solsona
PEC: 1.035.823,42€, SC: 1.123m2,
Funció: Direcció d'execució

Obra : 14mesos [07 / 08– 08 / 09]
Programa: Centre de recurs

     
2008
  ESCOLA PARC DEL SALADAR - ALCARRÀS (Lleida)  
  Client: GISA, Dep. d’Educació
Projecte: C.Bosch - J.Ll.Frigola
DEO: J.González
Constructor:
PEC: 1.425.973€, 1300€/m2,SC: 1097m2, Sparc: 7.000m2, S.urban: 1.373m2
Projecte: 2 mesos [01 / 08 - 02 / 08]
Obra : 6 mesos [03 / 08 – 09 / 08]
Programa: escola 2 línies; fase 1 infantil.
             
2006-2008
  ESCOLA BRESSOL - RIPOLLET (Barcelona)  
  Client: Ajuntament de Ripollet
PB+PE+DO: S.Valls DEO - : A.Ventura
EC: Constructobras de Montcada, S.L.
PEC: 939.186€, 1.430€/m2
SC:657m2, Sp:2.517m2, Surb: 1.860m2
Projecte: 2 mesos [12/06 – 01/07]
Obra: 8 mesos [01/08 – 09/08]
   
2007
  ESCOLA A IGUALADA (Barcelona)
  Client: GISA, Dep. d'educació
Projecte + DO: Ayxendri-Salinas
DEO - : J.González     
2006-2007
  INSTITUT MEDITERRANEA - EL VENDRELL (Tarragona)  
_
  Client: GISA,Dep.Educació
M.Rubio Malpesa,S.Valls,San-Ganivet
DEO: Sonia Cuevas (Prointec, S.A.)
Constructor: Marsein, S.A. PEC: 3.734.321€, 860 €/m2 SC: 4.332 m2, Sparc: 9.615 m2, Surban: 7.832 m2
Projecte: 3 mesos [07 / 06 - 10 / 06]
Obra: 10 mesos [02 / 07 - 12 / 07]
             
2005
  INSTITUT BARRI BESÒS - ST.ADRIÀ BESÒS - BCN RAM-AMPLIA. (SALA ACTES i BIBLIOTECA)

  Client: Dep.Educació
SCon: 1566m2, SCram: 5.208m2
PEC: 3.537.319€
Durada: 16 mesos [07/05 - 11/06],
PE: M. Messeguer, DO: J.Dacosta - S.Valls
MARSEIN S.A.
Direcció d'Execució: SGS TECNOS, S.A. (Miguel Rojo)

             
             
   
B A R C E L O N A_ 08202 __-__ G I R O N A_ 17310 __-__ T A R R A G O N A_ 43204 __-__ L L E I D A_ 25008