S E R V E I S
A R E E S
P R O J E C T E S_ i _O B R E S
E Q U I P
C O M U N I C A C I Ó
 
 

 
 
OBRA CIVIL

 

   


 

  Hem desenvolupat Projecte i Direccions Facultatives d'Obra Civil i d'Urbanització.
     
2013
  URBANITZACIÓ PATI ESCOLA JESÚS MARIA St. GERVASI i MILLORA DELS ACCESSOS (BCN)
  Client: Escola Jesús Maria – St.Gervasi
Projecte + DO : S.Valls
PEC: 283.000€ - 3.500m2
Durada Obra: 4 mesos [07/13-10/13]
Programa: Urbanització de 60ml de vial i consolidació de talús de 18m de desnivell.
____

____
       .................................
2011
  IMPLANTACIÓ CONTROL D'ACCESSOS A NAU DE PIGNONE, S.A. a CASTELLBISBAL (BCN)
  Client: Pignone, S.A.
Pignone Española Global Services, S.A.
Projecte + DO : S.Valls
Durada Obra: 1mes [12/11]
Programa: Implantació de Control d'Accessos

_____ 
     
2008
  MILLORA DEL REGADIU DEL CANAL DE REGADIU DE L'ESTANY DE GUIAMETS (TGN)
  Constructor: UTE Befesa-Benito Arnó
Funció: CSS; R.Maurici (Agamit, S.A.)
     
2008
  MODERNITZACIÓ DEL REG DE LA COMUNITAT DE REGANS D'ALBELDA (Huesca)
    Funció: CSS; R.Maurici (Agamit, S.A.)

     
2006
  OBRES DE MANTENIMENT AL CANAL SEGARRA-GARRIGUES
  Client: Canal Segarra-Garrigues
http://www.aiguessegarragarrigues.cat/

Portem la Coordinació de Seguretat i Salut de les diverses actuacions que es van realitzant al Canal Segarra-Garrigues (R.Maurici).
   
B A R C E L O N A_ 08202 __-__ G I R O N A_ 17310 __-__ T A R R A G O N A_ 43204 __-__ L L E I D A_ 25008