S E R V E I S
A R E E S
P R O J E C T E S i O B R E S
E Q U I P
C O M U N I C A C I Ó
_______@
 
 

 
 

 

   
     
     
02.2017
  INICIEM L'ENDERROC DE DUES FINQUES AL CENTRE DE CARDEDEU per a la POSTERIOR CONSTRUCCIÓ DE BLOC DE 13 HABITATGES, LOCALS i APARCAMENT
 
     
01-02.2017
  INICIEM LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMLIAR AÏLLAT A MATADEPERA
 
   
02.2017
  HEM LLIURAT PROJECTE DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE BLOC DE PB+4PP a SABADELL (Locals + Habitatges)
 
     
02-03.2017
  FINALITZACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA D'HABITATGE i LOCAL a SABADELL
     
     
02-03.2017
  FINALITZACIÓ DE LES OBRES D'EDIFICI DE 4 HABITATGES A BARCELONA: CANVI D'ÚS DE BLOC DE PB+3 D'OFICINES I GARATGE A 4 HABITATGES A NOU BARRIS - BARCELONA
   
     
02.2017
  LLIUREM AVANTPROJECTE DE RE-URBANITZACIÓ Avda. Pompeu Fabra a St. CUGAT DEL VALLÈS
 
     
01.2017
  FINALITZACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A SABADELL
     
12.2016
  PROJECTE DE REPARACIÓ D'HUMITATS A PAVELLÓ ESCOLA LA FLORESTA St.CUGAT DEL VALLÈS
 
     
11-12.2016
  PROJECTE REFORMA ACCÉS A L'EDIFICI NOU DE LES CASES CONSISTORIALS DE L'AJUNTAMENT DE BCN


AJUNTAMENT DE BARCELONA

 
     
11-12.2016
  PROJECTE i DIRECCIÓ D'OBRA D'IMPLANTACIÓ DE MÒDULS A L'ESCOLA GUILLEM CATÀ A MANRESA
 

     
11.2016
  PROJECTE REFORMA HABITATGE c.LLobet a SABADELL
 
     
10.2016
  PROJECTE REFORMA HABITATGE Pl. Gelongh a CASTELLAR DEL VALLÈS
 
     
08.2016
  REPARACIO DE FAÇANA DE L'ESCOLA INFANTIL JESÚS MARIA TAMARIT - BCN (Casa Jesús Maria)
 

     
07-08.2016
  DIRECCIÓ D'OBRA PROJECTE DE REFORMA D'ESCOLA GABRIEL CASTELLÀ i INSTITUT BADIA i MARGARIT A IGUALADA - BARCELONA (Obres RAM 2015 Departament d'Ensenyament Gencat).

  
     
07.2016
  INICIEM LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT i SALUT DEL NOU CENTRE LOGÍSTIC DE DECATHLON A St.ESTEVE SESROVIRES - BCN
   
   


07.2016
  HEM REDACTAT RECALCUL ESTRUCTURA PAVELLÓ ESCOLA LA FLORESTA - St.CUGAT
 
     
06.2016
  HEM REDACTAT PROJECTE BÀSIC DE BLOC DE 13 HABITATGES A CARDEDEU

     
05.2016
  INICIEM LES OBRES DE REFORMA HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A St.POL DE MAR
 
     
05.2016
  INICIEM LA REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A SABADELL
     
04.2016
  CÀLCUL PROJECTE D'EXECUCIÓ AMPLIACIÓ CENTRE DECATHLON BILBAO
 
     
04.2016
  INAGURACIÓ DE LA FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA AL c.ELISABETS 8-10 de BARCELONA (Projecte, Direcció d'Obra i LLicència Ambiental)


VEURE NOTICIA

 

     
04.2016
 

INAGURACIÓ DE LA FUNDACIÓ CASA DE RUSIA DE BARCELONA - Palau dels Marquesos d'Alfarràs (Projecte, Direcció d'Obra i Llicència Ambiental).


VEURE NOTICIA
 
     
03.2016
 

HEM LLIURAT PROJECTE DE REFORMA D'ESCOLA GABRIEL CASTELLÀ i INSTITUT BADIA i MARGARIT A IGUALADA - BARCELONA (Obres RAM 2015 Departament d'Ensenyament Gencat).


 
     
02.2016
 

INICIEM L'OBRA D'EDIFICI DE 4 HABITATGES A BARCELONA: CANVI D'ÚS DE BLOC DE PB+3 D'OFICINES I GARATGE A 4 HABITATGES A NOU BARRIS - BARCELONA

 
__ __
     
01.2016
  INICIEM LA Coord. Seguretat i Salut DE LA REFORMA UNITAT D'HOSPITALITZACIÓ I DEL SERVEI DE NEONATOLOGIA HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL - "CAN RUTI" a BADALONA - HBB-11233
 
01.2016
  INICIEM LES OBRES DE REFORMA D'HABITATGE i LOCAL ENTRE MITGERES A SABADELL
     
01.2016
  HEM REDACTAT AVANTPROJECTE AMPLIACIÓ HABITATGE A COLL DE NARGÓ (LLEIDA)
 
 
01.2016
  HEM REDACTAT PROJECTE REFORMA HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A St.POL DE MAR
 
01.2016
  HEM REDACTAT PROJECTE HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A MATADEPERA
     
12.2015
  HEM REDACTAT AVANTPROJECTE DE REFORMA D'HABITATGE ENTRE MITGERES A CASTELLAR
     
12.2015
  HEM REDACTAT i INICIEM OBRA IMPLANTACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BCN A EDIFICI EXISTENT c.ELISABETS 8-10 de BARCELONA
  INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA: intervenció a la PB i P1 (520m2) d'edifici situat al c.Elisabets 10 de Bcn, edifici patrimonial de PB+3PP (1.701m2) on s'hi implanta l'Institut Confuci de Barcelona, fundació destinada a l'ensenyament i promoció de la cultura xinesa. El programa funcional és una zona de recepció, aula informàtica, sala polivalent (conferències i exposicions), biblioteca, 5 aules i zona d'administració i direcció.
12.2015
  HEM REDACTAT PROJECTE DE VESTIDORS MODULARS A LA CENTRAL NUCLEAR D'ASCÓ - TGN
 
11.2015
  HEM REDACTAT AVANTPROJECTE DE BLOC DE 12 HABITATGES A CARDEDEU i PROJECTE D'ENDERROC DE LES FINQUES EXISTENTS

11.2015
  HEM LLIURAT PROJECTE DE REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A SABADELL
11.2015
  HEM FINALITZAR L'OBRA D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A VILADECAVALLS
09.2015
  L'IBE (Institut Barcelona Esports) ens encarrega AUDITORIA PROJ. EXECUCIÓ DE LA FASE 2 DEL COMPLEX ESPORTIU CEM HORTA
   
08-09.2015
 
HEM REALITZAT EL SEGUIMENT DE TRES OBRES REFORMA EN DUES ESCOLES
(Col·legi Jesús Maria de St. Gervasi i J.Maria Tamariu) i PARROQUIA a Barcelona per GMZ.
 

Hem realitzat el seguiment de tres obres de reforma interior:

COL·LEGI JESÚS MARIA DE SANT GERVASI: BCN: millora del paviment de l'aulari d'infantil substituint la xarxa de sanejament de col·lectors ceràmica interiors per xarxa de PVC. S'han restituit arrambadors de les aules i s'han reformat els banys.

COL·LEGI JESÚS MARIA TAMARIU: BCN: millora del paviment de l'aulari d'infantil substituint la xarxa de sanejament de col·lectors ceràmica exterior per xarxa de PVC.

PARROQUIA SAGRAT COR c.Pere IV 398: BCN: substitució puntual de paviment i millora de la sacristia: recuperació de paviment de la Sacristia per emprar-lo a la nau principal de la Parroquia per substituir peces danyades durant la Guerra Civil.

     
08.2015
 
HEM LLIURAT PROJECTE DE CANVI D'ÚS DE BLOC DE PB+3 D'OFICINES I GARATGE A HABITATGES A NOU BARRIS - BARCELONA
   

Hem redactat projecte de Canvi d'Ús d'una finca de PB+3PP on actualment hi ha garatge, oficines i habitatge convertint tot el bloc en habitatges amb distribucions obertes i generant nous àmbits habitables.

   
07.2015
 
FINALITZEM LES OBRES D'IMPLANTACIÓ DE BAR EN SALA POLIVALENT DE LA ZEM MUNICIPAL DE LA GUINARDERA aST.CUGAT DEL VALLÈS
 

Hem finalitzat les obres D'ADAPTACIÓ DE LA SALA POLIVALENT A BAR A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL ZEM LA GUINARDERA A SANT CUGAT DEL VALLÈS.

     
06.2015
 
FINALITZEM LES OBRES D'IMPLANTACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI PATRIMONIAL - SBD
   
Implantació d'ascensor en Edifici d'Habitatges Patrimonial a Sabadell: destaquem la integració de la nova volumetria dins del nucli d'escala existent respectant les voltes a la catalana de les lloses d'escala.
S'ha optat també per un ascensor de baix consum i adequar les instal·lacions comunitaries de l'edifici.
 
     
06.2015
 
FINALITZEM LES OBRES DE RESTAURANT A PALAFOLLS - GIRONA
   
   
05.2015
 
ADJUDICACIÓ CSS; OBRES DE REFORMA UNITAT D'HOSPITALITZACIÓ I DEL SERVEI DE NEONATOLOGIA HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL BADALONA - HBB-11233
   
Infraestructures.cat ens ha adjudicat els treballs de Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra de la Unitat d'Hospitalització i del Servei de Neonatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Està previst començar l'obra al setembre de 2015.
     
05.2015
 
FINALITZEM DUES OBRES D'INTERVENCIÓ EN EDIFICIS PATRIMONIALS: reforç estructural de forjat en local i rehabilitació de façana en bloc plurifamiliar.
   

02.2015
  3A3 IMPLANTEM BIM EN ELS NOSTRES PROJECTES
    A hem començat a emprar tecnologia BIM en els nostres projectes.
     

01.2015

  3A3 NEIX PER DONAR UN SERVEI INTEGRAL, EFICIENT i INOVADOR

 

neix de la inquietud per oferir un servei integral, eficient i innovador de manera dinàmica en el qual cadascún de nosaltres aportem els nostres conneixements i experiència adquirida des de fa més de deu anys. Formem un Equip pluridisciplinar capaç de donar resposta a qualsevol repte.

A som un Equip polivalent, veràtil i compromès que treballem per assolir els objectius dels nostres clients.

Hem treballat per multitud d'organismes públics i privats, col·laborant amb diverses empreses del sector, des de l'Obra Civil fins a l'Edificació, Enginyeria, Consultoria, Facility i Project Management.

L'experiència adquirida ens permet ser conneixedors de les peculiaritats de cadascuna de les Àrees en les que treballem així com donar resposta a les necessitats dels nostres clients.

     
01.2015
  LLIURAMENT DE L'OBRA DE LA CASA DE RUSIA A BCN
 
Finalització de les obres de Reforma Interior del Palau dels Marquesos d'Alfarràs per la la Fundació Casa de Rusia de Barcelona, antiga seu del Síndic de Greuges de Catalunya. (reforma d'Edifici patrimonial de l'ajuntament de Barcelona, 1.200m2).

   
09.2014
  LLIURAMENT DE L'ESCOLA LA TRAMA DE SABADELL - BCN
 

Finalització de les obres de la Fase 2 de la Reforma de la Nova Escola La Trama de Sabadell
               
 
B A R C E L O N A_ 08202 __-__ G I R O N A_ 17310 __-__ T A R R A G O N A_ 43204 __-__ L L E I D A_ 25008