S E R V E I S
A R E E S
P R O J E C T E S i O B R E S
E Q U I P
C O M U N I C A C I Ó
 
NOSALTRES
 

 
 

 

            .................................
     
 
 
    J O R D I_G O N Z Á L E Z_M O R E N O
S E R G I__V A L L S__M A N Z A N O
R U B É N__M A U R I C I__C A R R I L L O
   
Badalona, 16 de maig de 1975
Sabadell, 17 de setembre de 1979
Lleida, 11 de gener de 1976
    - Arquitecte Tècnic per EPS de Girona 1999 (UdG)

- Tasador Immobiliari. TINSA, Tasaciones inmobiliarias S.A - 2007
- Formació continua al COAATiEE de Girona


- Arquitecte per l’ETSAV 2004 (UPC)
- Postgrau de Rehabilitació 2011 Esc.Sert
- Workshop“Disused Land along the
waterfront” 2000 Socrates Intensive Program ETSAV.

- Workshop“Housing in abandoned buildings” 2001 CVUT, Prague in Czech Republic.


- Master Prevenció Riscos Laborals

- Enginyeria Superior de Forest
, Escola Tèc.Eng.Agraria Lleida.

- Enginyeria Tècnica en Explotacions Foretals, Escola Tec.Eng.Agraria Lleida.

- Postgrau SIG Sistemes d'Informació Geogràfica gestió BD's territoris.


- Curs Auditor de Sistemes de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals - Aenor.

- Curs de CSS en la Construcció; Acedis Formación Las Rozas.


Experiència professional


- CEO enginyeria GAB6 Integral, CSS edificació, obra civil, industrial i projectes forestals i medi ambient (2006-actualitat).
http://www.gab6.com

- CSS compte pròpi per ASG (Aigües del Segarra Garriges i SMDos Estudios Medos Dos (2006)

- Encofrados J.Alsina, S.A. (2005-06)

- TRAGSA: Empresa Transf.Agraria (2003-05)

- Gestal, Servei Prevenció Aliè (2002-03)

    Experiència professional

- ARQUITECTE TÈCNIC. Cap d'Obra, Projectista, Project Manager i les atribucions pròpies de la meva professió com a Director d'Execució, Control de qualitat i Coordinador de Seguretat i assessorament tècnic en obres d'edificació.

- TINSA - TAXADOR IMMOBILIARI. Perit taxador per a prestigiosa societat de taxació de nivell nacional. Taxador d'immobles.

- CONSTRUCTOR - PROMOTOR. Administrador d'empresa dedicada a l'edificació i venda de vivendes.
ARQUITECTURA INTERIOR. Treballs d’interiorisme per a comerços de la ciutat de Barcelona principalment.
Experiència professional

Com a col.laborador en diversos despatxos d’Arquitectura i Enginyeries: Eurogeotecnica, Abac Enginyers, Aviasat, Toni Gironès Arq.

    Conferències:
- “La industrialització del procés constructiu" conferència a la Delegació del Vallès del Col.legi d'Arquitectes 2011
- “Projectar amb Sistemes Constructius Industrialitzats”, COAC – Demarcació de Girona Cicle Arquipíndoles 2011
   

Publicacions:
Institut BARRI BESÒS: a la Guia de obras cerámicas Malpesa (2006)
http://www.vallsmanzano.com

               
   

 

 
B A R C E L O N A_ 08202 __-__ G I R O N A_ 17310 __-__ T A R R A G O N A_ 43204 __-__ L L E I D A_ 25008