S E R V E I S
A R E E S
P R O J E C T E S i O B R E S
E Q U I P
C O M U N I C A C I Ó
 
PROJECTES
 

 
 

 

            ___________________
     
; ÀREES
CONEIXEMENT
 
PROJECTES

 
Cadascuna de les Arees de Connexiement en les que treballem desenvolupa treballs de diversos àmbits d'entre els què destaquem els següents:
               

; ÀMBITS
CONNEXIEMENT

 
EDIFICACIÓ
Assessorem en el procés a seguir tant per l'obra nova com per la rehabilitació. Elaborem Estudis Prèvis, Plans de viabilitat, Diagnosis i Programes de Rehabilitació, Canvis d'Ús,...
En funció dels requeriments del client o del projecte implantem tecnologia BIM.
   
         
   
OBRA CIVIL URBANITZACIÓ
Realitzem treballs d'Obra Civil i Urbanització, des de les fases prèvies d'assessorament/Estudis Prèvis i viabilitat fins a projectes d'execució.
   
       
   


ofereix un servei integral aportant valor a totes les seves etapes, des dels treballs de consultoria previs, disseny conceptual, desenvolupament tecnològic i de detall, fins a la direcció tècnica i supervisió de la posada en funcionament d'edificis, explotacions forestals, i infraestructures assegurant en tot moment el compliment dels objectius dels nostres clients.

 
B A R C E L O N A_ 08202 __-__ G I R O N A_ 17310 __-__ T A R R A G O N A_ 43204 __-__ L L E I D A_ 25008